Локални избори 2013 – Решенија за формирање на избирачки одбори

Решенијата за формирање на избирачките одбори се објавени во Службен гласник на Општина Крива Паланка број 2.

Решенија за формирање на избирачките одбори