Расчистување на одрони на патот Крива Паланка –с.Станци

Општина Крива Паланка во текот на изминатиот период, после обилните дождови, ги санира појавените одрони на локалните патни правци. Со ангажирање на работници и градежна механизација во тек е санирање на патниот правец Крива Паланка-с.Станци, каде појавата на одрони е најголема.

Општина Крива Паланка и во наредниот период ќе продолжи со расчистување на одроните во зависност од нивниот интезитет и временските услови.