Во тек е реализација на проектот „Биди свој“ на здружението „Спасител“

Здружението Служба за спасување и помош „Спасител“ од Крива Паланка на ден 13.10.2019 г. на Калин Камен рализираше активност -презентација на тема ориентација на земјиште и практично укажување на прва помош на повреден. Оваа активност е дел од проектот „Биди свој“ кој здружението го реализира со помош на финаниските средстава од Буџетот на Општина Крива Паланка, предвидени во Програмата за поддршка на здруженија и фондации за 2019 год.

На презентацијата активно учество зедоа 25 учесници од различни возрасти од општина Крива Паланка, а имаше и голем број на излетници- набљудувачи.

Мисијата на здружението Служба за спасување и помош „Спасител“ е низ своите активности да допринесат во подигањето на културата на живеење  во урбаните и руралнуте средини во локалната заедница, регионот и пошироко, како и унапредување на личноста како индивидуа и полесно достигање на психофизичките, интелектуални и духовни можности на секоја личност како поедонец и одговорен граѓанин.

 

 

 

Големина на фонт
Контраст