Во тек е изградбата на спортска сала

Општина  Крива Паланка заедно со Агенцијата за млади и спорт  ги започнаа активностите околу изградбата на спортската сала. Во тек се изведувањето на   земјаните работи т.е се врши  ископот за темелите  и стабилизација на теренот. Во наредниот период  градежните работи ќе продолжат согласно динамиката на градба и временските услови.