Јавна презентација

На 19.10.2011г.  во големата сала на општина Крива Паланка се одржа Јавна презентација на Државната урбанистичка планска документација за изградба на мали хидроелектрани на Крива Река и Тораничка Река во КО Костур во општина Крива Паланка. Претходно беше спроведена јавна анкета во периодот од 19.10.2011 до 25.10.2011 г.  Според презентираната документација ќе се градат две машински згради до кои преку цевковод ќе се врши дотур на вода.

Големина на фонт
Контраст