Се поставуваат „лежечки полицајци“

Општина Крива Паланка започна со поставување на уреди за забавување на сообраќајот или  т.н „лежечки полицајци“ на територијата на градот, согласно утврденото сообраќајно решение. Првите „лежечки полицајци“ се поставени на ул.„Св.Јоаким Осоговски“ и тоа на потегот од бензинската пумпа „Модерна“ до Здраствениот дом Крива Паланка.

Во план е поставување на „лежечки полицајци“ и на други фрекфрентни локации во градот со што ќе се зголеми безбедноста на учесниците во сообраќајот.

Големина на фонт
Контраст