Двегодишно работење на Градоначалникот

На седницата на Совет што се одржа на 15.04.2011 година, Градоначалникот на општина Крива Паланка, г.Арсенчо Алексовски, им се обрати на советниците и на присутните.

„Дозволете ми како градоначалник да ги презентирам активностите, постигнувањата, но и проблемите со кои се соочивме како општина во изминатите две години од моето стапување на функцијата градоначалник на општина Крива Паланка.

Оваа моја информација покрај другото ги потенцира и предизвиците кои ни престојат во претстојниот период, а кои се неразделно сврзани со досегашните активности, насочени кон реализирање на визијата за квалитетен општински сервис, а со тоа и за обезбедување на поквалитетен живот на граѓаните на општина Крива Паланка.

Целосната информација за двегодишното работење на Грдаоначалникот на oпштина Крива Паланка можете да ја прочитате на следниот линк.