Издадено одобрение за изградба на мала хидроелектрана

На ден 07.02.2011 година по барање на инвеститорот Мали Хидро Електрани од Скопје, Градоначалникот на Општина Крива Паланка преку Одделението за урабанизам, сообраќај и заштита на животната средина издаде одобрение за градење на објект мала хидроeлектрана означена со референтен број 178 на локацијата Крива Река 2. Ова е прв од предвидените четири објекти од типот мали хидроeлектрани предвидени со проектот на Владата за изградба  на енергетски објекти од ваков вид во општина Крива Паланка.
Големина на фонт
Контраст