1.260.209 евра за водоснабдување и одведување на отпадни води

Врз основа на член 2 од Одлуката за распределба на средства согласно Договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/10), на Општина Крива Паланка се распределуваат средства во износ од 1.260.209,00 Евра.
Големина на фонт
Контраст