Санирана ролерско-велосипедската патека

Општина Крива Паланка во текот на вчерашниот ден изврши санација на делот од ролерско-велосипедската патека која беше оштетена во текот на неодамнешните поплава што ја зафатија територијата на oпштина Крива Паланка.

Одводнувањето од атмсосферските води беше решено со поставување на бетонски одводни цевки со поголем профил и изградба на нов таложник. На истата беше поставен нов асфалтен слој со површина од 35 м2.

Изведувач на градежните работи е градежната фирма „Лабино-Трејд“ од Гостивар.