Санација на оштетени асфалтни површини

Општина Крива Паланка во рамки на програмата за тековно одржување на локални улици и патишта во текот на изминатата недела изврши санација на оштетени асфалтни површини на улица Херој Карпош (спој на магистралниот пат М2- м.в Куков Дол), каде беа вградени околу 250 м2 нов асвалт.

String could not be parsed as XML


Изведувач на градежните работи е градежната фирма од Гостивар Лабино-Трејд.

Градежните активности продолжуваат во наредниот период и на други локации на територијата на општина Крива Паланка согласно временските услови.