Обраќање на градоначалникот Борјанчо Мицевски пред членовите на Советот на Општина Крива Паланка

На 32-та седница на Советот на Општина Крива Паланка, градоначалникот Борјанчо Мицевски го имаше своето годишно обраќање пред советниците.

Обраќање на градоначалникот Борјанчо Мицевски пред членовите на Советот на Општина Крива Паланка