Најуспешен просветен работник за учебната 2017/2018 година

[CBC message=”Анкетата е достапна само од посетители на Република Македонија.” country=”mk” show=”y”]

Најуспешен просветен работник на територијата на oпштина Крива Паланка за учебна 2017/2018

  • Елена Николовска, наставник по француски јазик, ООУ Јоаким Крчовски (35%, 1.356 Гласа)
  • Лариса Жулина Митовски, наставник по музичко образование, ООУ Јоаким Крчовски (31%, 1.197 Гласа)
  • Сашка Младеновска, професор по француски јазик, СОУ Ѓорче Петров (19%, 714 Гласа)
  • Даница Крстевска, наставник по техничко образование, ООУ Илинден (14%, 523 Гласа)
  • Дане Петровски, професор по предмети од угостителско-туристичка струка, СОУ Ѓорче Петров (1%, 38 Гласа)

Вкупно гласови: 3.829

Се вчитува ... Се вчитува ...
[/CBC]

Напомена: Системот дозволува еден глас од еден уред (компјутер, телефон,…) т.е еден глас од една IP адреса. Ако интернет линијата ја делат повеќе корисници ќе може да гласа само еден.

Важна напомена: Поради детектирана злоупотреба на системот за гласање, при гласањето ќе бидат земени во предвид само гласовите направени со IP адреси од Р. Македонија.

Големина на фонт
Контраст