Промоцијата на зборникот „Бугарската драма и театар во Македонија“

Во рамки на Меѓународниот театарски фестивал „Свети Јоаким Осоговски“ во петок 15.09.2017 беше промовиран зборникот „Бугарската драма и театар во Македонија“, трудови од научен симпозиум во Крива Паланка – Септември 2016г.

String could not be parsed as XML