Финална селекција на ученици за бесплатно летување

Ученици кои ги исполнуваат условите за бесплатно летување  врз основа на Јавен повик со број 08-3028/1 од 18.06.2024 година за периодот во месец  Август 2024 година, во Детско одмаралиште „Радости“, а кое ќе биде спроведено од страна на Сојуз за грижа и воспитување на деца, Скопје, Република Македонија и  е финансирано од буџетот на Општина Крива Паланка.

РЕШЕНИЕ

Големина на фонт
Контраст