Известување за граѓаните

Се известуваат подносителите на барањата за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти чии барања не се комплетни  да се јават во Општина Крива Паланка во соба број 5 и да ги примат заклучоците за комплетирање на поднесените барања, согласно член 6 став 2 од Законот за постапување на бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ“ бр. 23/11) донесени од страна на Општина Крива Паланка.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Арсенчо Алексовски

Големина на фонт
Контраст