Резултати од конкурсот „Мојата општина низ мојата фотографија“

Комисијата назначена од страна на градоначалникот на општина Крива Паланка го изврши изборот на најубава фотографија на  конкурсот со тема ,,Мојата општина низ мојата фотографија“. Нaградени се следниве учесници:

1.Прва награда-Исидор Величковски VII одд.

2.Втора награда-Сандра Стојановска III година

3.Трета награда-Мартина Величковска VIII одд.

 

Наградените фотографии, како сите други кои беа пријавени на Конкурсот  наскоро ќе бидат изложени и сите граѓани ќе имаат можност да го видат и  проследат трудот на учесниците на Конкурсот.

Граѓаните дополнително ќе бидат известени за времето и местото на изложбата.

 

Големина на фонт
Контраст