Конкурс за избор на официјална песна на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 7 став (5) од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.8/10, 12/10, 8/14, 2/18, 3/19, 8/21, 01/23, 05/23, 14/13 и 5/24), а согласно на Програмата за активностите на Општина Крива Паланка во областа на културата и културните манифестации за 2024 година бр.09-5620/11 од 07.12.2023 година и бр.09-732/3 од 13.02.2024 година, Општина Крива Паланка објавува

КОНКУРС
за избор на официјална песна на општина крива паланка

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА КОНКУРСОТ

Големина на фонт
Контраст