Video stream from Council sessions

 • 50. седница на Советот на Општина Крива Паланка

  50. седница на Советот на Општина Крива Паланка

 • 49. седница на Советот на Општина Крива Паланка

  49. седница на Советот на Општина Крива Паланка

 • 48. седница на Советот на Општина Крива Паланка

  48. седница на Советот на Општина Крива Паланка

 • 47. седница на Советот на Општина Крива Паланка

  47th session of the Council of the Municipality of Kriva Palanka

 • 46. седница на Советот на Општина Крива Паланка

  46th session of the Council of the Municipality of Kriva Palanka

 • 45. седница на Советот на Општина Крива Паланка

  45th session of the Council of the Municipality of Kriva Palanka

 • 44. седница на Советот на Општина Крива Паланка

  44th session of the Council of the Municipality of Kriva Palanka

 • 43. седница на Совет на Општина Крива Паланак

  43rd session of the Council of the Municipality of Kriva Palanak

 • 42.седница на Совет на Општина Крива Паланка

  42nd session of the Council of the Municipality of Kriva Palanka

 • Вонредна седница на Советот на Општина Крива Паланка

  Extraordinary session of the Council of the Municipality of Kriva Palanka

 • 41. седница на Совет на Општина Крива Паланка

  41. session of the Council of the Municipality of Kriva Palanka

 • 40. седница на Советот на Општина Крива Паланка

  40th session of the Council of the Municipality of Kriva Palanka

 • 39. седница на Советот на Општина Крива Паланка

  39th session of the Council of the Municipality of Kriva Palanka

 • 38. седница на Советот на Општина Крива Паланка

  38th session of the Council of the Municipality of Kriva Palanka

 • 37. седница на Советот на Општина Крива Паланка

  37th session of the Council of the Municipality of Kriva Palanka

 • 36. седница на Советот на Општина Крива Паланка

  36th session of the Council of the Municipality of Kriva Palanka

1 2 3 »

 

Font size
Contrast