Video information

 • Увид на премиерот Заев на тековната реконструкција на делницата А2 од Крива Паланка до ГП Деве Баир

  Insight of Prime Minister Zaev on the ongoing reconstruction of the section A2 from Kriva Palanka to BCP Deve Bair

 • Младите од Бугарија и Македонија заедно за туризам како здравствена превенција

  Young people from Bulgaria and Macedonia together for tourism as a health prevention

 • Заврши асфалтирањето на патниот правец кон граничниот премин Голеш

  The asphalting of the road to the Golesh border crossing has been completed

 • Изјава за медиуми на градоначалникот Мицевски и заменик шефот на мисија на Јапонската амбасада во РС Македонија г.Такахаши Сатору

  Press release of Mayor Micevski and Deputy Head of Mission of the Japanese Embassy in RS Macedonia Mr. Takahashi Satoru

 • Прес-конференција на градоначалникот Мицевски за почетокот на учебната година

  Press conference of Mayor Micevski for the beginning of the school year

 • Обраќање на градоначалникот Мицевски по повод Денот на ослободувањето на Крива Паланка

  Address by Mayor Micevski on the occasion of the Liberation Day of Kriva Palanka

 • Обезбедени 23.500.000 денари за надградба на нов кат на детската градинка Детелинка

  Denar 23,500,000 provided for the upgrade of a new floor of the Detelinka kindergarten

 • Крива Паланка – источна порта кон Европа

  Kriva Palanka – east gate to Europe

 • Крива Паланка инвестира во рурална инфраструктура

  Kriva Palanka is investing in rural infrastructure

 • Прес-конференција на градоначалникот Мицевски

  Press conference of the Mayor Micevski

 • Пресконференција – РАСПЕАНО СИМИТЧЕ

  Press conference – SONGED SITE

 • Подобра спортска инфраструктура за подобро здравје на сите

  Better sports infrastructure for the better health of all

1 2 3 4 »
Font size
Contrast