Објавен е оглас за избор на изведувач за пристапен пат кон нови градски гробишта

Објавен е оглас за избор на изведувач за пристапен пат кон новите градски гробишта во Крива Паланка, во  должина од 827 метри.

http://www.mtc.gov.mk/javniOglasi/test-54

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/international-donor-announcements

 

Font size
Contrast