PUBLIC CALL for submitting applications for financial support for the use of funds from the budget of the Municipality of Kriva Palanka for 2021 intended for project activities of associations and foundations based in the Municipality of Kriva Palanka

Врз основа на Законот за здруженија и фондации („Службен весник на РМ“ бр.52/10, 135/11 и 55/16), а согласно со Правилникот за определување на критериумите за доделување на финансиска помош на здруженија и фондации од Буџетот на Општина Крива Паланка бр.09-217/33 од 30.01.2019 година на Советот на Општина Крива Паланка и Програмата за поддршка на здруженија и фондации за 2021 година бр.09-3365/19 од 27.11.2020 година („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.15/20), Општина Крива Паланка, на ден 15.02.2021 година објавува:

PUBLIC CALL
за поднесување на пријави за финансиска поддршка за користење на средства од буџетот на Општина Крива Паланка за 2021 година наменети за проектни активности на здруженија и фондации со седиште во Општина Крива Паланка

PUBLIC CALL
Пријава за финансиска поддршка
Образец за пријавување
Образец за буџет

 

 

Font size
Contrast