Обновено игралиштето во населба Грамаѓе

Во рамките на заложбите на Општина Крива Паланка за изградба на спортски игралишта, во соработka со месното население, во м.в. Грамаѓе до магистралниот пат, извршеное е бетонирање на потребната подлога за игралиштето и е направена нова табла со кош на задоволство на најмладите жителите од населбата.

 

Font size
Contrast