Одлука за доделување на наградата „8-ми Октомври“ за 2016

Врз основа на член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка, а по предлог на  Oдбор  за  доделување  на награди и признанија, Советот на Општина Крива Паланка на свечената седница, одржана на 6.10.2016 година, донесе

Одлука за доделување на наградата „8-ми Октомври“ како и доделување на признанија за 2016 година