logo

Соопштенија

Oдбележување на Зелената недела на ЕУ во Крива Паланка

Почитувани, Ве информираме дека Општина Крива Паланка-ЕУ Инфо точката, во соработка со ЕУ Инфо центарот при Делегацијата на Европската Унија во Република Македонија, од 13 до 19.06.2016 година, со повеќе…

Известување за тековните активности во рудниците „Тораница“ и „Злетово“

Известување за тековните активности пред почетокот на пробното производство во рудниците „Тораница“ и „Злетово“

Оглас за запишување ученици во прва година во СОУ Ѓорче Петров Крива Паланка во учебната 2016/17 година

Врз основа член 42 од Законот за средно образование (Службен весник на Република Македонија 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006,  30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008,…

Дневен ред на 33-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 3 од Деловодникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве…

Доделени наградите за избор на идејно архитектонско урбанистичко решение на плоштадот во централното градско подрачје во Крива Паланка – плоштад „ВМРО“

По објавување на конкурсот за избор на идејно архитектонско урбанистичко решение на плоштадот во централното градско подрачје во Крива Паланка – плоштад „ВМРО“, на 11.05.2016 година се спроведе јавно отворање…

ПОВИК за учесници на бесплатни обуки за зголемување на вработливоста на младите од СИПР

Центарот за економски анализи (ЦЕА) во партнерство со Федерацијата на фармерите на Република Македонија (ФФРМ) и во соработка со општините во регионот во рамките на проектот “Создавање можности за вработување…

ПОВИК за ангажирање на локален тренер/ментор во работен клуб во Крива Паланка

Центарот за економски анализи ЦЕА и Федерацијата на фармери на Република Македонија, го спроведуваат проектот “Создавање на можности за младите од руралните средини“, финансиран од програмата на ИПА – Развој…

Известување за граѓаните – Градежни активности на улица „Илинденска“

Почитувани, Ве известуваме дека во периодот од 18.04.2016 до 23.04.2016, во периодот од 08.00 до 17.00 часот, на улица „Илинденска“, на потегот од фризер „Коки“ до стар пазар, ќе се…

Дневен ред на 32-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 3 од Деловодникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве…

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за Планска програма за изработка на ЛУПД за изградба на старски дом на дел од КП 6528 во КО Конопница, општина Крива Паланка. Одлука…