logo

Соопштенија

Известување за прекин на сообраќајот на регионалниот пат Крива Паланка-с. Огут

Почитувани граѓани, Во тек  се градежни активности за реконструкција и рехабилитација на регионалниот пат Р 2245 (Крива Паланка-с. Огут) на делот од Крива Паланка до с. Осиче. Инвеститор е Јавното…

Оглас за запишување ученици во прва година во СОУ Ѓорче Петров Крива Паланка во учебната 2018/19 година

Врз основа член 42 од Законот за средно образование (Службен весник на Република Македонија 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008,…

Светски ден на чистење 2018: Мапирај!

Здружението за одржлив развој и заштита на животната средина Гоу Грин од Скопје во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање  ги повикува граѓаните  активно да се вклучат…

Oтворен повик за 14-та регионална летна школа на РЕИК  во соработка со Германското друштво за интернационална соработка (GIZ)

Почитувани, Ве информирамe дека е отворен повик за 14-та регионална летна школа на РЕИК (http://www.reic.org.ba/), во соработка со Германското друштво за интернационална соработка (GIZ).  Летната школа ќе се одржи во…

Дефиле на ТППЕ Крива Паланка по повод Денот на пожарникарите

Почитувани, Ве известуваме дека, по повод  Денот на пожарникарите, 20 Мај, ТППЕ Крива Паланка ќе има дефиле низ градот.  Поради тоа што во текот на дефилето ќе бидат користени звучни…

Конечни резултати од Конкурс за доделување на признание за најуспешен просветен работник на територијата на општина Крива Паланка

Конечни резултати од Конкурс за доделување на признание за најуспешен просветен работник на територијата на општина Крива Паланка за учебната 2017/2018 година.    

Општина Крива Паланка започна со решавањето на проблемот со бездомните кучиња

Општина Крива Паланка започнаа со имплементација  на одредбите  од Законот за заштита  и благосостојба  на животните, во делот на контрола на популацијата на кучињата во градот и приградските населби. Оваа…

Известување за градежни активности на улицата од Осички Мост кон населбата Домачки Дол

Почитувани, Ве известуваме дека почнувајќи од 16.05.2018 г. ќе започне санација на улицата на потег од Осички Мост кон населбата Домачки Дол и патниот правец кон с.Огут. Средствата се обезбедени…

Дневен ред на 11-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива…

Известување за градежни активности на улица 8 Октомври

 Почитувани граѓани, Во тек е реализацијата на проектот „Реконструкција на дел од водоводна мрежа во град Крива Паланка“ (замена  на азбестни водоводни цевки со полиетиленски водоводни цевки). Со техничката документација…

Големина на фонт
Контраст