logo

Соопштенија

Соопштение до граѓаните

Почитувани граѓани, Општина Крива Паланка во соработка  со Општина Ќустендил и Овоштарскиот институт  од Ќустендил Р.Бугарија ја организира втората средба на тема ,,Кроење на овошките и нивна заштита“.

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

(01/2010) ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Геодетски услуги за Општина Крива Паланка

Известување до граѓаните

Советот на Општина Крива Паланка на својата седница оджана на ден 08.02.2010г. донесе одлуки за утврдување потрба од изработка и донесување на локални урбанистички плански документации по иницијативи на правни…

СООПШТЕНИЕ до граѓаните

Во организација на Грдаоначалникот на општина Крива Паланка, г-дин Арсенчо Алексовски и Градоначалникот на општина Ќустендил – Р.Бугарија, г-дин Петар Паунов, на ден 12.02.2010 година, во 12 часот, во салата…

Дневен ред на 13-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува   13-та…

Дневен ред на 12-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в…

Дневен ред на 11-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в…

СООПШТЕНИЕ

 ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА ПРЕКУ ПРЕТСТАВНИК ОД ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ФИНАНСИИ НА ДЕН 16.12.2009 ГОДИНА (СРЕДА) СО ПОЧЕТОК ВО 12,00 ЧАСОТ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ГОЛЕМАТА САЛА НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА…

Дневен ред за 10-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в…

Дневен ред на 9-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в…

Големина на фонт
Контраст