logo

Соопштенија

Дневен ред на 30-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува   30-та…

Известување за граѓаните

Почитувани граѓани, Во местото Голеш, на тромеѓето помеѓу Р. Македонија, Р. Бугарија и Р. Србија, на 12.07.2011 год. (вторник), на  големиот христијански празник „Петровден“, посветен на светите апостоли Петар и…

Јавно известување за стратешка оцена на животната средина

Врз основа на член 69 став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010), Градоначалникот на Општина Крива Паланка го…

Дневен ред на 29-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува  …

Соопштение за граѓаните

Им се соопштува на сите заинтересирани правни и физички лица од општина Крива Паланка дека на ден 18.04.2011 година (понеделник), со почеток во 19 часот, ќе се одржи јавна презентација…

Дневен ред на 28-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува  …

Истражни работи во реонот „ЛУКЕ“

Рударскиот Институт – Скопје на 15.03.2011 година ги отпочна истражните работи во реонот „ЛУКЕ“ . Во оваа фаза ќе се вршат геодетски мерења и одбележувања на теренот и геофизички испитувања.…

Дневен ред на 27-та седница на Совет

  Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с…

Известување за лицата кои аплицирале на јавниот оглас на Државната пописна комисија

ТЕСТИРАЊЕ НА ЛИЦАТА КОИ АПЛИЦИРАЛЕ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИ НА ПОПИСЕН РЕОН, РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ И РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ

Дневен ред на 26-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува  …

Големина на фонт
Контраст