logo

Соопштенија

Известување до куќните совети во општина Крива Паланка

Почитувани, Согласно на  Законот за домување (Службен Весник на Р. Македонија бр.99/09 и 57/2010) од страна на сопствениците на посебните делови на зградите, потребно е да  се регулира управувањето со…

Соопштение за граѓаните

Во организација на Општина Крива Паланка од Р.Македонија, Општина Ќустендил од Р.Бугарија и Општина Босилеград од Р.Србија, во местото Голеш, на тромеѓето помеѓу трите држави, на ден 12.07.2010 г. ќе…

Стапи во сила Одлуката за промена на имињата на улиците

Почитувани, Ве известуваме дека стапи во сила Одлуката на Советот на Општина Крива Паланка за измена на имиња на улици вo општина Крива Паланка бр.07-824/13 од 12.03.2010.Со оваа Одлука се…

Оглас за запишување на ученици во прва година

Врз основа на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни учлишта во учебната 2010/11 година во Република Македонија, Средното општинско училиште Ѓорче Петров Крива Паланка , објавува

СООПШТЕНИЕ

Општина Крива Паланка ги известува сите оние кои успешно ја завршија обуката за возрасни за работа на компјутери, организирана од страна на Општина Крива Паланка, а во соработка со Министерството…

Заштита на животна средина

Надлежности на општините во управувањето со животната средина Закон за животна средина (Сл. Весник на РМ 53/05)Мониторинг на состојбата со животната средина • Општините може да формираат локални мониторинг мрежи•…

Документи

Статут на Општина Крива Паланка Стратешки план за локален развој – прв дел Стратешки план за локален развој – втор дел Локален акциски план за родова рамнпоравност Локална ИКТ Стратегија…

Говори на градоначалникот

Говор на градоначалникот Арсенчо Алексовски, Свечена седница на Совет на општина Крива Паланка, 25 август 2014 (Збратимување со општина Свидник, Пуштање во употреба на плоштадот Карпошово востание и административно-деловен објект)…

Дневен ред на 15-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в…

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

(04/2010) ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Изработка на генерален урбанистички план на град Крива Паланка за површина од 582,5 Хе

Големина на фонт
Контраст