logo

Соопштенија

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

(04/2010) ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Набавка на компјутери, компјутерска опрема: HARDWARE и SOFTWARE, тонери и сервисирање на мрежа и компјутерска опрема

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

(03/2010) ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Услуги од градежна механизација

Дневен ред на 14-та седница на совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в…

Соопштение до граѓаните

Почитувани граѓани, Општина Крива Паланка во соработка  со Општина Ќустендил и Овоштарскиот институт  од Ќустендил Р.Бугарија ја организира втората средба на тема ,,Кроење на овошките и нивна заштита“.

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

(01/2010) ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Геодетски услуги за Општина Крива Паланка

Известување до граѓаните

Советот на Општина Крива Паланка на својата седница оджана на ден 08.02.2010г. донесе одлуки за утврдување потрба од изработка и донесување на локални урбанистички плански документации по иницијативи на правни…

СООПШТЕНИЕ до граѓаните

Во организација на Грдаоначалникот на општина Крива Паланка, г-дин Арсенчо Алексовски и Градоначалникот на општина Ќустендил – Р.Бугарија, г-дин Петар Паунов, на ден 12.02.2010 година, во 12 часот, во салата…

Дневен ред на 13-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува   13-та…

Дневен ред на 12-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в…

Дневен ред на 11-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в…

Големина на фонт
Контраст