logo

Соопштенија

Известување за новоформираните фирми

Ги известуваме сите ново формирани фирми  ДООЕЛ и ТП  (преку проектот за самовработување) дека се должни да поднесат Пријава за комунална такса- ФИРМАРИНА во законскиот рок од 30 дена од…

Дневен ред на 20-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка свикува  20-та…

Соопштение за граѓаните

Соопштение за граѓаните  – Легализација на бесправно изградените градби Владата на РМ, преку надлежното Министерство за транспорт и врски, а со цел за конечно разрешување на проблемот со бесправно изградените…

Конкурс за доделување на стипендии за талентирани ученици-студенти

Врз основа на Одлуката на Советот на Општина Крива Паланка бр. 07-3147/19 од 16.08.2010 година,Општина Крива Паланка распишува  КОНКУРС За доделување на стипендии за талентирани ученици-средношколци и талентирани студенти кои…

Соопштенија

emiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Strong” /> emiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Strong” /> Известување за граѓаните – Елаборат за заштита на животната средина 12.09.2014 Почитувани, Јавното претпријатие за државни патишта на Република Македонија…

Дневен ред на 19-та седница на Советот

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в…

Известување до куќните совети во општина Крива Паланка

Почитувани, Согласно на  Законот за домување (Службен Весник на Р. Македонија бр.99/09 и 57/2010) од страна на сопствениците на посебните делови на зградите, потребно е да  се регулира управувањето со…

Соопштение за граѓаните

Во организација на Општина Крива Паланка од Р.Македонија, Општина Ќустендил од Р.Бугарија и Општина Босилеград од Р.Србија, во местото Голеш, на тромеѓето помеѓу трите држави, на ден 12.07.2010 г. ќе…

Стапи во сила Одлуката за промена на имињата на улиците

Почитувани, Ве известуваме дека стапи во сила Одлуката на Советот на Општина Крива Паланка за измена на имиња на улици вo општина Крива Паланка бр.07-824/13 од 12.03.2010.Со оваа Одлука се…

Оглас за запишување на ученици во прва година

Врз основа на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни учлишта во учебната 2010/11 година во Република Македонија, Средното општинско училиште Ѓорче Петров Крива Паланка , објавува

Големина на фонт
Контраст