logo

Соопштенија

Резултати од конкурсот за доделување на стипендии 2010/2011

Резултати по спроведената постапка за доделување на стипендии за 2010/2011 година за поддршка на млади таленти, ученици средношколци и студенти од општина Крива Паланка.   РАНГ ЛИСТА

Соопштение за граѓаните

Почитувани граѓани, Ве известуваме дека рокот за плаќање по  решенијата за ДАНОК НА ИМОТ  е 15 дена од денот на примот на решението. Ги молиме сите даночни обврзници кои немаат…

Известување за новоформираните фирми

Ги известуваме сите ново формирани фирми  ДООЕЛ и ТП  (преку проектот за самовработување) дека се должни да поднесат Пријава за комунална такса- ФИРМАРИНА во законскиот рок од 30 дена од…

Дневен ред на 20-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка свикува  20-та…

Соопштение за граѓаните

Соопштение за граѓаните  – Легализација на бесправно изградените градби Владата на РМ, преку надлежното Министерство за транспорт и врски, а со цел за конечно разрешување на проблемот со бесправно изградените…

Конкурс за доделување на стипендии за талентирани ученици-студенти

Врз основа на Одлуката на Советот на Општина Крива Паланка бр. 07-3147/19 од 16.08.2010 година,Општина Крива Паланка распишува  КОНКУРС За доделување на стипендии за талентирани ученици-средношколци и талентирани студенти кои…

Соопштенија

emiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Strong” /> emiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Strong” /> Известување за граѓаните – Елаборат за заштита на животната средина 12.09.2014 Почитувани, Јавното претпријатие за државни патишта на Република Македонија…

Дневен ред на 19-та седница на Советот

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в…

Известување до куќните совети во општина Крива Паланка

Почитувани, Согласно на  Законот за домување (Службен Весник на Р. Македонија бр.99/09 и 57/2010) од страна на сопствениците на посебните делови на зградите, потребно е да  се регулира управувањето со…

Соопштение за граѓаните

Во организација на Општина Крива Паланка од Р.Македонија, Општина Ќустендил од Р.Бугарија и Општина Босилеград од Р.Србија, во местото Голеш, на тромеѓето помеѓу трите држави, на ден 12.07.2010 г. ќе…

Големина на фонт
Контраст