logo

Соопштенија

Одржана седница на локалниот совет за превенција

На ден 26.01.2011 година во големата сала при Општината Крива Паланка се одржа седница на локалниот совет за превенција. Седницата ја закажа и со неа заседавше Градоначалникот на општина Крива…

Соопштение за граѓаните – јавна презентација

На ден 26.01. 2011 година со почеток во 13 часот во големата сала на Општина Крива Паланка ќе се одржи јавна презентација на локална урбанистичка планска документација за изградба на…

Дневен ред на 25-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в…

Оглас за продажба на употребени движни ствари

Врз основа на член 36 од Одлуката за користење и располагање со стварите на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 8/10) и Одлуката за продажба на…

Буџет на Општина Крива Паланка за 2011 година

Буџетот на Општина Крива Паланка за 2011 година  изнесува 331.305.388 денари.Приходниот дел ќе се обезбедува од даночни, неданочни и капитални приходи, потоа приходи од дотации, трансфери и од донации. Општина Крива…

Соопштение за граѓаните – прослава на Бадник

Почитувани сограѓани, Ве известуваме дека по повод големиот христијански празник Бадник, на плоштадот во Крива Паланка се организира палење на бадниковиот оган во четврток 06.01.2011год. во 16 часот. Церемонијата ќе…

Оглас за доделување на договор за јавна набавка

Превоз на ученици за основно и средно образовании за 2011 година Повеќе

Дневен ред на 24-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в…

Оглас за ангажирање на две лица

О  Г  Л  А  С за ангажирање на 2 (две) лица за потребите на проектот „Меѓуопштинска соработка за унапредување на животната средина“, проект од областа на заштитата на животната средина

Соопштение – ДУП „Стар Пролетер“

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко  планирање („Сл.весник на РМ“ бр.51/05; 137/07 и 91/09), Градоначалникот на општината Крива Паланка го дава следното  СоопштениеЗа…

Големина на фонт
Контраст