logo

Соопштенија

Дневен ред на 42-та седница на Советот

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува   42-та…

Резултати од конкурсот „Мојата општина низ мојата фотографија“

Комисијата назначена од страна на градоначалникот на општина Крива Паланка го изврши изборот на најубава фотографија на  конкурсот со тема ,,Мојата општина низ мојата фотографија“. Нaградени се следниве учесници:

Се реновира Вавилон центарот

Градоначалникот Арсенчо Алексовски денеска го посети Вавилон центарот каде беше запознат со тековните активности за реновирање на објектот, кој со одлука е доделен на користење на ИО „Наум Наумовски Борче”.…

Дневен ред на 41-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува   41-та…

Известување за граѓаните

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од дел од катастарска парцела бр. 1345 во К.О. Костур, општина…

Известување до граѓаните

Се  известуваат граѓаните на општина Крива Паланка да не вршат палење на сува трева која ја собираат при расчистување на своите имоти. Имено деновиве сме сведоци на зачестени пожари на…

Дневен ред на 40-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува  …

Соопштение за граѓаните – Бесплатни садници бел бор

Општина Крива Паланка во соработка со Заедницата на единиците на локалната самоуправа и ЈП „Македонски шуми“ обезбеди одредена количина на бесплатни тригодишни садници бел бор за пошумување на површини во…

Седница на Локалниот совет за превенција

На 29.02.2012 во малата сала на Општината Крива Паланка, по барање на Секторот за превенција при СВР Куманово, се одржа седница на Локалниот совет за превенција (ЛСП).

Издадени 67 урбанистички согласности

До 03.09.2011 година, до кога беше крајниот рок за поднесување на барање за утврдување на правен статус на бесправни објекти од локално значење и бесправни објекти од здравствени установи за…

Големина на фонт
Контраст