logo

Соопштенија

Соопштение за граѓаните- Презентација на ИПАРД Програмата

SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid” /> < ![endif]--> Општина Крива Паланка во соработка со Агецијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој организира презентација на ИПАРД Програмата на ден 03.07.2013…

Потпишан договор за финансирање на проектот „Регулација на порој Белево – Крива Паланка“

emiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Strong” /> < ![endif]--> На Јавниот повик за доставување на барања за финансирање на проекти од областа на водите за 2013 година, објавен од страна на Министерството…

Дневен ред на 4-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоурпава („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме…

Соопштение за граѓаните

1.За организирање на јавна анкета и јавна презентација за измена и дополнување на Нацрт-Детален урбанистички план за парцела од ДУП за лев брег за град Крива Паланка, опфат на к.п.бр.805,…

Соопштение за граѓаните

Почитувани граѓани, На ден 15.06.2013г.  од 19.00 ч. на централниот плоштад во Крива Паланка ќе се одржи фестивалот од отворен тип ,,БАСKЕРФЕСТ 2013“.Овој фестивал се здоби со голема репутација кај…

Одлука и формулар за неспроведување на стартегиска оцена

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена  за планскиот документ Измена и дополна на детален урбанистички план за парцела од ДУП за лев брег за град Крива Паланка, опфат…

Дневен ред на 3-та седница на Совет на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоурпава („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме…

Дневен ред на 2-та седница на Советот на општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоурпава („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме…

Оглас за доделување на договор за јавна набавка

Број на оглас: 01/2013Набавка на следните услуги на резервни делови,матријали и работи за тековно одржување на системот за јавно осветлување во Општина Крива Паланка

Резултати за почит – Прес конференција за резултатите од Меѓународниот конкурс за карикатура

Во четврток, 18 април 2013, во просториите на ЛУ Градски музеј беше одржана прес конференција на која беа соопштени резултатите од Меѓународниот конкурс за карикатура на тема „Снаа-Свекрва“. Резултатите ги…

Големина на фонт
Контраст