logo

Соопштенија

Оглас за доделување на договор за јавни набавки

Број на оглас: 09/2012Превоз на ученици за основно и средно образование за 2013 година

Оглас за барање за прибирање на понуди

Број на оглас: 19-3883/2/2012Изработка на основен проект за регулација на дел од минор коритото и партерно уредување на мајор коритото лево и десно по течението на Крива Река кои  започнуваат…

Известување за граѓаните – Едукативно предавање за ракот на дојка

Почитувани, Ве информираме дека најавеното едукативо предавање за превенција на рак на дојка се одложува поради временските услови. Со почит

Оглас за барање за прибирање на понуди

Број на оглас: 19-3773/2/2012Картирање на подлоги од урбанистички планови и локална планска документација за потребите на Општина Крива Паланка

Оглас за барање за прибирање на понуди

Број на оглас: 19-3772/2/2012Геомеханички истражни работи за изградба на армирано бетонски мост (проста греда ) на локалитет Куков Дол и изградба на армирано бетонски потпорни ѕидови кои се составен дел…

Соопштение за граѓаните – најубаво украсен двор и дуќан

Почитувани граѓани,По повод новогодишните и божиќните празници Општина Крива Паланка традиционално, по четврти пат, ќе избира: најубаво украсен дуќан и најубаво украсен  дом (двор-балкон). Комисија, составена од вработените во општината,…

Известување за граѓаните – Едукативно предавање за ракот на дојка

Почитувани, Здружението за борба против рак Борка – за секој нов ден, во текот на месеците октомври, ноември и декември 2012 година ја спроведува кампањата Розов Караван 2012 – Кампања…

Оглас за барање за прибирање на понуди

Број на оглас: 19-3660/2/2012Набавка на новогодишни украси за украсување на Општина Крива Паланка за 2013

Практични мерки и техники за енергетска ефикасност во институциите и во домашни услови

Во рамки на проектот „Крива Паланка енергетски ефикасна општина – успешна општина“, вчера во салата на Советот на општината се одржа работилница со наслов  „Практични мерки и техники за енергетска…

Дневен ред на 50-та седница на Совет на општина Крива Паланка

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува 50-та…

Големина на фонт
Контраст