logo

Соопштенија

Известување за граѓаните

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од дел од катастарска парцела бр. 1345 во К.О. Костур, општина…

Известување до граѓаните

Се  известуваат граѓаните на општина Крива Паланка да не вршат палење на сува трева која ја собираат при расчистување на своите имоти. Имено деновиве сме сведоци на зачестени пожари на…

Дневен ред на 40-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува  …

Соопштение за граѓаните – Бесплатни садници бел бор

Општина Крива Паланка во соработка со Заедницата на единиците на локалната самоуправа и ЈП „Македонски шуми“ обезбеди одредена количина на бесплатни тригодишни садници бел бор за пошумување на површини во…

Седница на Локалниот совет за превенција

На 29.02.2012 во малата сала на Општината Крива Паланка, по барање на Секторот за превенција при СВР Куманово, се одржа седница на Локалниот совет за превенција (ЛСП).

Издадени 67 урбанистички согласности

До 03.09.2011 година, до кога беше крајниот рок за поднесување на барање за утврдување на правен статус на бесправни објекти од локално значење и бесправни објекти од здравствени установи за…

Дневен ред на 39-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува   39-та…

Од утре редовна настава во училиштата

После вонредното одвивање на наставата кое беше предизвикано од временските прилики Општина Крива Паланка одлучи од вторник 21.02.2012 година сите училишта  во општината да отпочнат со нормално одвивање на наставата.…

Енергетски ефикасна општина – успешна општина

Проектот под наслов „Енергетски ефикасна општина – успешна општина“ ќе се имплементира во периодот февруари 2012 – март 2013 година на подрачјето на Општина Крива Паланка. Главна цел на проектот…

Конкурс – Мојата општина низ мојата фотографија

Општина Крива Паланка поаѓајќи од потребите да ги промовира и презентира убавините на градот, да ги остави во наследство на градот, општината и идните генерации,  распишува конкурс на тема „Мојата…

Големина на фонт
Контраст