logo

Соопштенија

Дневен ред на 5-та седница на Советот

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в…

КОНКУРС за доделување на стипендии

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА  Врз основа на Одлуката на Советот на Општина Крива Паланка бр.07-2525/3 од 17.07.2009 година,Општина Крива Паланка распишува