logo

Соопштенија

Покана за учество во манифестацијата „Велигденска традиција“ 2019

ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО ВО МАНИФЕСТАЦИЈАТА „ВЕЛИГДЕНСКА ТРАДИЦИЈА” 2019 Приближува големиот верски празник ВЕЛИГДЕН кој ги поврзува минатото и сегашноста, и ја сплотува традицијата и младоста.  За да ја зачуваме и…

Еко наградна игра „Ја сакам мојата општина“

ДУО ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје во соработка со Општина Крива Паланка, обезбеди собирно место за одделни видови на отпадна електрична и електронска опрема. Оставете го вашиот отпад во ЕКО Магацинот…

Дневен ред на 22-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива…

ОГЛАС за запишување ученици во прва година во СОУ „Ѓорче Петров“ Крива Паланка во учебната 2019/20 година

Врз основа член 42 од Законот за средно образование (Службен весник на Република Северна  Македонија 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006,  30/2007, 49/2007, 81/2008,…

Излезе од печат новиот број на Општинскиот информатор за месец февруари и март

Излезе од печат новиот број на Општинскиот информатор за месец февруари и март. Сите информации со подетална содржина граѓаните може да ги најдата на веб страната на општината, а може…

Продолжуваме со акцијата „Општина без смет за поубав свет“

Оваа недела (07.04.2019) продолжуваме со акцијата „Општина без смет за поубав свет“ во населбите Баглак и Бавчалак, како и во реонот на станбените згради и „Стара чаршија“. Во исто време…

ЈАВЕН ПОВИК за полагање на испит за добивање на сертификат за авто-такси возач

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 8 став 1 точка 4 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Сл. весник  на…

Услови за добивање места на кои може да се истакнуваат изборни плакати

Врз основа на член 78 од Изборниот законик („Службен весник на РМ“ бр.40/06, 127/06, 138/08, 148/08, 155/08, 63/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 31/15, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16,…

Конкурс за доделување признание за најуспешен просветен работник во одделенска настава и најуспешен просветен работник во предметна настава во основно и средно образование на територијата на општина Крива Паланка за учебна 2018/2019 година

Врз основа на член 61 од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр.8/10 и 8/2014), а во врска со Одлуката на Совет на Општина Крива Паланка…

Почна доставата на решенијата за фирмарина за 2019 година

Општина Крива Паланка ги известува сите даночни обврзници дека во тек е доставувањето на решенијата за комуналната такса-фирмарина за 2019 година. Сите обврзници кои немаат платено фирмарина за изминатите години…

Големина на фонт
Контраст