logo

Соопштенија

Соопштение за граѓаните – наплата на данок

SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid” /> < ![endif]--> Согласно со законот за данок на имот, Одделението за финансиски прашања при Општина Крива Паланка овие денови интензивно работи на наплатата на даночните…

Соопштение за јавна презентација и јавна анкета за ЛУПД за изградба на МХЕЦ „Станечка Река 2“

Врз основа на член 50-а став 6 и член 24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12 и…

Соопштение за јавна презентација и јавна анкета за ЛУПД за изградба на МХЕЦ „Станечка Река 1“

Врз основа на член 50-а став 6 и член 24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.51/05; 137/07; 91/09; 124/10; 18/11; 53/11; 144/12 и…

Известување до граѓаните – проект „Учиме од бизнис заедницата“

Со цел да се излезе во пресрет на барањата на компаниите, Владата на Р. Македонија го започнува четвртиот циклус на посети на компании преку проектот  „Учиме од бизнис заедницата“.Во изминатиот…

Дневен ред на 7-та седница на Совет на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоурпава („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме…

Резултати по спроведената постапка за доделување на стипендии за 2013/2014 година

Резултати по спроведената постапка за доделување на стипендии за 2013/2014 година за подршка на млади таленти ученици средношколци и студенти од општина Kрива Паланка РАНГ ЛИСТА

Дневен ред на свечената седница на Советот на Општина Крива Паланка

По повод 8-ми Октомври – Денот на  ослободувањето на Крива Паланка, Претседателот на Советот на Општина Крива Паланка свикува СВЕЧЕНА СЕДНИЦА на Советот на Општина Kрива Паланка за 8-ми Октомври…

Конкурс за доделување на наградата „8-ми Октомври“ на Општина Крива Паланка за 2013

Врз основа на член 7 од Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување на општински признанија и награди,  Одборот за доделување награди и признанија на општината Крива Паланка, на…

Дневен ред на 6-та седница на Совет на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоурпава („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме…

Известување за граѓаните

emiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Strong” /> На ден 16.09.2013. (понеделник) во 08.00 часот во утринската програма на Алфа телевизија ќе гостува градоначалникот на општина Крива Паланка          г. Арсенчо Алексовски.  Во диркетен…

Големина на фонт
Контраст