logo

Соопштенија

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

(01/2010) ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Геодетски услуги за Општина Крива Паланка

Известување до граѓаните

Советот на Општина Крива Паланка на својата седница оджана на ден 08.02.2010г. донесе одлуки за утврдување потрба од изработка и донесување на локални урбанистички плански документации по иницијативи на правни…

СООПШТЕНИЕ до граѓаните

Во организација на Грдаоначалникот на општина Крива Паланка, г-дин Арсенчо Алексовски и Градоначалникот на општина Ќустендил – Р.Бугарија, г-дин Петар Паунов, на ден 12.02.2010 година, во 12 часот, во салата…

Дневен ред на 13-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува   13-та…

Дневен ред на 12-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в…

Дневен ред на 11-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в…

СООПШТЕНИЕ

 ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА ПРЕКУ ПРЕТСТАВНИК ОД ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ФИНАНСИИ НА ДЕН 16.12.2009 ГОДИНА (СРЕДА) СО ПОЧЕТОК ВО 12,00 ЧАСОТ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ГОЛЕМАТА САЛА НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА…

Дневен ред за 10-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в…

Дневен ред на 9-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в…

Известување до граѓаните за данок на имот

Ги известуваме сите лица кои поседуваат недвижен имот (неаграрно земјиште, стан – куќа, викенд куќа, деловен простор, административен простор) дека Решеијата за данок на имот за 20009 година можат да…