logo

Соопштенија

Јавен повик за предлагање на кандидати за членови на Совет на млади на општина Крива Паланка

Врз основа на член 38-г од Статутот на Општина Крива Паланка ( Службен гласник на Општина Крива Палнка бр.08/2014, 02/2018 и 03/2019), како  и  Одлуката за распишување на јавен повик…

Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација на предлог детален урбанистички план за блок 7-А во општината Крива Паланка

Врз основа на член 35 од законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) градоначалникот на општината Крива Паланка го дава…

Известување – водата од локалниот водовод во с.Дурачка Река (стар школски водовод) не е безбедна за пиење

Почитувани, Ве известуваме дека водата од локалниот водовод во с.Дурачка Река (стар школски водовод) не е безбедна за пиење и за произвотство на храна. Општина Крива Паланка

Резултати по спроведената постапка за доделување на стипендии за спортисти ученици во основните училишта на подрачјето на општина Kрива Паланка и средните училишта од Република Северна Македонија за 2019/2020 година

Резултати по спроведената постапка за доделување на стипендии за спортисти ученици во индивидуални спортови и ученици спортисти во екипни спортови од  основните училишта на подрачјето на општина Крива Паланка и…

Резултати по спроведената постапка за доделување на стипендии за подршка на млади таленти ученици средношколци и студенти од општина Kрива Паланка за учебната 2019/2020 година

Резултати по спроведената постапка за доделување на стипендии за учебната 2019/2020 година за подршка на млади таленти -ученици средношколци и студенти од општина Крива Паланка. РАНГ ЛИСТА

Излезе од печат новиот број на Општинскиот информатор за месец август и септември

Излезе од печат новиот број на Општинскиот информатор за месец август и септември 2019. Сите информации со подетална содржина граѓаните може да ги најдата на веб страната на општината, а…

Известување на граѓаните и засегнатите страни за активностите за реновирање/адаптација на постојна градинка

ИЗВЕСТУВАЊЕ на граѓаните и засегнатите страни  за активностите  за реновирање/адаптација на постојна градинка    и за документот  „Листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјални листа…

Покана: Ден на ослободување на Крива Паланка

Шопска софра 2019

Во вторник на 8 октомври во ресторан „Облаче“ ќе се одржи манифестацијата „Шопска софра“ 2019  со почеток во 14 часот. Настанот е во организација на Општина Крива Паланка со поддршка…

Покана за Свечена седница на Советот на Општина Крива Паланка

По повод 8-ми Октомври – Денот на ослободувањето на Крива Паланка, претседателот на Советот на Општина Крива Паланка, с в и к у в а С В Е Ч Е…