Записник за извршено ждребовање за лепење на изборни плакати

Записник за извршено ждребовање за лепење на изборни плакати и промотивни материјали за вонредните парламентарни избори на Република Македонија закажани за 11.12.2016 година

Записник