Известување до организаторите на изборна кампања

Известување до организаторите на изборна кампања кои имаат потврдена листа на кандидати од Државната изборна комисија за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во Изборна единица број 3

Известување