Резултати од конкурсот за доделување на стипендии за учебната 2016/2017

Резултати по спроведената постапка за доделување на стипендии за 2016/2017 година за подршка на млади  таленти ученици средношколци и студенти од општина Крива Паланка

РАНГ ЛИСТА