Известување за тековните активности во рудниците „Тораница“ и „Злетово“

Известување за тековните активности пред почетокот на пробното производство во рудниците „Тораница“ и „Злетово“