Архивата на Општина Крива Паланка денеска ќе работи до 24.00 часот

Се известуваат граѓаните на општина Крива Паланка дека архивата во Општината  денеска ќе работи од 8 до 24 часот  со цел   да се  запази  законскиот  рок  за поднесување барања за легализација  на диво изградени објекти кој истекува на 31-ви март.

Известување