Резултати од постапката за доделување на стипендии за 2015/2016

РЕЗУЛТАТИ ПО СПРОВЕДЕНАТА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА 2015/2016 ГОДИНА ЗА ПОДРШКА НА МЛАДИ ТАЛЕНТИ УЧЕНИЦИ СРЕДНОШКОЛЦИ И СТУДЕНТИ ОД ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА