Предлог стратегија за локален развој на општина Крива Паланка

Почитувани сограѓани,

Во прилог е предлог Стратегијата за локален развој на општина Крива Паланка за периодот 2015-2020 година. Вашите забелешки може да ги доставите најдоцна до 20.10.2015 година на следните адреси dusko@krivapalanka.gov.mk и valentina.angelovska@krivapalanka.gov.mk.

Јавната расправа по предлог документот ќе се одржи на 20.10.2015 година во 12 часот во големата сала на Општина Крива Паланка.

Предлог Стратегија за локален развој на општина Крива Паланка 2015-2020 година