Известување за одржување на јавна консултација

Известување за одржување на јавна консултација за студија за процена на животна средина и социјални аспекти за проектот „Изградба на државен пат А2, делница Ранковце – Крива Паланка на ниво на експресен пат“