Прашалник за предлог идеи

Почитувани,

Во рамките на проектната активност за изработка на Програма за работа на ПРРА 2015 – 2016 и Акционен план за 2015 на Платформата за Регионална Рурална Акција од страна на “Гесталт Солутионс”  и Центарот за развој на Североисточен плански регион започнувме со прибирање на предлог идеи за проекти од кои ќе бидат дефиннирани најквалитетните и најприоритетни за временскиот период 2015-2016 и ќе се составен дел на Програмата и Акциониот план.

Прашалник за предлог идеи

Накратко опишете ја Вашата предлог идеја и доставете ја на maja@northeastregion.gov.mk или mladen@northeastregion.gov.mk