Известување за одржување на јавна консултација

Известување за одржување на јавна консултација за нацрт извештај за стратегиска оцена врз животна средина за проектот „Изградба на државен пат А2, делница Крива Паланка – Ранковце на ниво на експресен пат“

Нацрт извештај за стратегиска оцена врз животна средина за проектот „Изградба на државен пат А2, делница Крива Паланка – Ранковце на ниво на експресен пат“