Информација за сите основни и средни училишта и здруженија на граѓани

Почитувани,

Во текот на оваа година, се очекува нова група aмерикански волонтери коишто ќе работат во рамки на програмите за унапредување на наставата по англиски јазик и развој на заедниците. Ве информираме дека Мировен корпус има отворен повик за апликации за волонтер за 2015 година.  Повикот е отворен за сите основни и средни училишта, општини и здруженија на граѓани.
Повеќе информации околку повикот може да прочитате на веб страницата: http://macedonia.peacecorps.gov/resources.php.
Рокот за аплицирање е до 10 април 2015 година.