Асфалтирање на дел од улицата Наско Тамбурков

Во текот на вчерашниот ден Општина Крива Паланка започна со асфалтирање на дел од улицата „Наско Тамбурков“.  На улицата претходно беше извршено тамонирање и поставување на ивичњаци долж целиот дел на улицата како и нивелација заради одведување на атмосферските води.

Асфалтирањето треба да заврши во текот на неделата согласно временските услови. Изведувач на градежните работи  е  градежната фирма „Лабино-Трејд“ од Гостивар.